Efter Asiatisk Kompagni

I betragtning af hvor vigtigt et firma Asiatisk Kompagni var, findes der overraskende få gengivelser af dets helstøbte område.

Derfor må man søge lidt ud i hjørnerne, også kronologisk, for at finde noget.

Dette smukke maleri findes på A.P.C. Holms skydeskive, som han skænkede til det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab i 1866, altså lidt over tyve år efter kompagniet lukkede. Selvom skibstyperne ikke helt passer, giver det et godt indblik i hvordan Asiatisk Plads må have fungeret tidligere.

Billedet har jeg selv taget takket være de venlige mennesker på Sølyst, der lod mig gå frit på jagt i flere århundreders skiver.

Det var en gennemgående følelse jeg blev mødt med i arbejdet med min bog Kinafarerne, så succesen bygger på mange menneskers fantastiske venlighed og hjælpsomhed.

Hvad enten det drejede sig om skydeinspektører, norske præster, kinesiske forskere, supercargoefterkommere, arkivrotter, museumskolleger, borgbogsforfattere, generalkonsuler, ingemannsgranskere, amerikanske professorer, virksomhedshistorikere, skibsredere, slægtsforskere eller andre, er jeg kun blevet mødt med venlighed, hjælpsomhed og interesse de seneste år, og det har gjort processen mod en god bog både nemmere og sjovere!

Tak for hjælpen allesammen!