Direktørens sidste hvilested

I gravkapellet i Holmens Kirke findes et epitafium – en gravskrift – over en af Asiatisk Kompagnis direktører og hans kone Maria Ager.

Det er etatsråd Gregorius Klaumann, som vi jo alle kan huske for hans tid som direktør i Asiatisk Kompagni i 1730’erne, kommissær i den københavnske Banco og meget andet 🙂

Skulle du have glemt enkelte detaljer, er han skitseret i wikien over enevældens erhvervsliv.

Generelt er det svært at komme tæt på det tidlige 1700-tals mennesker – deres portrætter er sjældent bevaret og det samme med personlige papirer, gravsten eller andet, så ethvert spor til at finde ud af hvordan disse aktører i den tidlige globale handel levede, er velkomment!