Åndelig skibskost

Dagens gode og lidt arrogante citat kommer fra Asiatisk Kompagnis sidste skibspræst Poul Martin Møller, der i 1820 skrev hjem til vennerne i København fra Canton:

“Det er en stor Mangel ved Sølivet, at man aldeles ikke kan vælge sit Selskab, men maa tage det, som Slumpelykken vil give det. Den, der har havt Raad til at være saa kræsen paa sit Selskab, som jeg i Kjøbenhavn, maa rigtignok rympe Næsen lidt, naar han skal tage til Takke med aandelig Skibskost.

Moralitet hersker ikke meget i min Menighed, men dog meer end i et ligesaa stort Selskab paa Landjorden. Jeg kan rose mig af, at jeg ved mine Prækener har bragt endeel til at have Moralitet i Munden. Saa har den da kuns eet Skridt til Hjertet.”