Dannebrog som bekvemmelighedsflag

Globalhistorie er et spændende felt, der bliver med at give nye perspektiver til den nationale historie.

Tag fx første gang det Danske Asiatiske Kompagni sendte et skib afsted til Manila 1745. Som spansk koloni var Philippinerne et tillokkende sted.

Det lyder jo fint – tænk at “vi” deltog i denne del af verdenshandlen så tidligt. Men kigger man nærmere efter, finder man ud af at skibet DANSBORG, ført af en dansk kaptajn fra Trankebar, var fyldt med internationale forbindelser.

For det var egenligt den franske købmand Dupleix, der havde henvendt sig til kompagniet i Trankebar for at foreslå, at de skulle købe det franske skib RESISTANCIER til en ekspedition til Manila – han kunne også skaffe varerne, og anbefalede en skotsk supercargo, der havde erfaring fra det nederlandske Oostende-kompagni.

Kompagniet sagde ja, lavede nye papirer til skibet, fandt på det nye navn, skaffede en dansk kaptajn, og de øverste embedsmænd investerede også selv i projektet. Som en ekstra service lavede de også et sæt “moriske” papirer, så man kunne skifte identitet, hvis det var nødvendigt!

Hindukøbmænd i området skaffede varer, og så gik det afsted til Manila med en besætning bestående af portugisiske og indiske søfolk!

Ekspeditionen gik godt, og var med til at starte en lukrativ handel med danske papirer fra Trankebar i de kommende årtier, til stor økonomisk glæde for de ansatte i kolonien.