Historie i cirkler

At arbejde med historie føles undertiden som at gå i ring – man støder hele tiden på beslægtede fænomener i nye klædedragter.

Nu har jeg i flere år arbejdet med Asiatisk Kompagni, der havde monopol på handel med Asien i 1700-tallet. Takket være de gode arkivalier har jeg kunne udpege særligt interessante personer, som jeg forsøger gå i dybden med, i så høj grad som kilderne tillader det.

En af disse personer er handelsassistent Theodor Emil Ludvigsen, der var med på de sidste ekspeditioner til Kina, inden kompagniet lukkede omkring 1840. Han udmærker sig desuden ved at have skrevet grundige erindringer. Han udgav dem meget sent i livet, men det er tydeligt, når man læser dem, at de bygger på samtidige optegnelser såsom dagbøger o.l., der desværre ikke ser ud til at være bevaret.

Men det føles det forunderligt cirkulært at finde ud af at hans allersidste opgave for kompagniet var at udvælge, hvad der skulle bevares for eftertiden på arkiv!

Læs meget mere om Ludvigsens rejser til Asien, hans store naturhistoriske interesse og om de mange mennesker han mødte i bogen Kinafarerne – mellem kejserens Kina og kongens København.

Foto: SMK