Liv og død i Whampoa

På trods af coronanedlukninger kom der kom brev fra Macao i dag!

I brevet lå den nyeste bog fra min gamle ph.d.-vejleders hånd, nemlig: “Whampoa and the Canton Trade – Life and Death in a Chinese Port, 1700-1842”.

Ligesom i hans foregående bøger behandler han en række emner indenfor den globale kinafart sagligt og grundigt, og denne gang handler det om ankerpladsen ved Whampoa på Perlefloden, som var så langt, de europæiske skibe kunne og måtte sejle.

Det var et helt særligt internationalt miljø, der blev skabt her mellem kinesere og europæere, men også præget af amerikanske, armenske og persiske skibe, og takket være Pauls indsats er der nu et meget bedre grundlag for at fortælle om livet, døden, drukkenskabet, tyverierne, salutterne, bordellerne og arbejdsmarkedet her.

Takket være Asiatisk Kompagnis velbevarede arkiv på Rigsarkivet handler mange af Pauls fortællinger om dansk-norske søfolk og købmænd, og om kompagniets adfærd generelt.

Som inspirerende bonus har bogen også ikke mindre end 32 digitale appendikser – oversigter, grafer og regneark fyldt med Pauls nøjsommeligt indsamlede data gennem de sidste femten år.

Her findes *alle* 3500 anløb af vestlige skibe i Canton fra år 1700 til ca 1820, inkl kaptajner, skibenes størrelser, deres hong-købmænd, hvor de sidst afsejlede fra og meget andet – en guldgrube for forskningen.

Jeg fik lov at bruge dele af Pauls databaser både til min afhandling og til bogen “Kinafarerne”, og ingen af delene var blevet lige så gode, hvis det ikke havde været for professor Paul van Dykes grundighed og venlighed – han er et stort forbillede!