Det brændende rådhus

Nogle mennesker har den skøre idé, at arkiver og arkivalier er kedelige og støvede.

Men arkivalier kan fortælle om fortidige verdener, der nu er forsvundet på flere måder. Den mest direkte er gennem deres indhold, men undertiden også gennem deres fysiske tilstedeværelse. Jeg har fx ved flere lejligheder snuset til Asiatisk Kompagnis protokoller, der har været frem og tilbage til Kina og tænkt over hvad de mon har set, mens de blev skrevet.

Men på det skønne stadsarkiv på Københavns Rådhus findes en toldprotokol, der direkte fortæller om sin egen skæbne. I 1728 brændte en stor del af byen nemlig ned, herunder rådhuset med byens arkiv.

Men takket været en skrap skriver på arkivet, Anthony Raff (der iøvrigt senere blev direktør for Asiatisk Kompagni!), blev dele af arkivet reddet ud under branden.

Toldprotokollen her må have været en af de sidste, der kom med, for den er godt brændt i toppen