Rejsen til Sibirien

Jeg skulle egentlig bare finde en bog om rederiet Norden, men takket være Museet for Søfarts fremragende bibliotek blev jeg helt afsporet og endte i Sibirien.

På hylden stod nemlig en ydmyg, lille bog om Det Petsoriske Kompagni, som var en overraskelse for mig. For jeg troede egentligt, at jeg kendte alle 16-1700-tallets handelskompagnier, men dette havde jeg ikke hørt om før.

Kompagniet blev stiftet af fremtrædende københavnske købmænd som Mikkel Vibe og andre i partnerskab med Christian IV, som stod for halvdelen af kompagniets sparsomme kapital.

Det Petsoriske Kompagni skulle hente skind og pels fra det nordlige Sibirien, nærmere bestemt omkring Petsora-flodens udmunding i Barentshavet – koldt og langt borte!

Et skib på 35 læster, ST MICHEL, blev udrustet – vel nærmest som en lille nutidig galease, og ca. 20-25 søfolk og købmænd sejlede mod nord. Den 5. juni 1619 passerede de Helsingør og den lange vej rundt om Norge og Kola-halvøen gik godt.

Værre så det ud, da de faktisk nåede frem til til Petsora-flodens udmunding, for ganske som de var blevet advaret om kunne de ikke komme ind til floden på grund af sandbarrer og is på vej ud.
Derfor sejlede købmændene tilbage til byen Kola på halvøen af samme navn for at overvintre, mens skibet returnerede til København.

Men da den russiske zar var blevet bekendt med ekspeditionen ind i hans nykoloniserede områder blev alle arresteret og varerne konfiskeret.

Næste sommer vendte skibet ST. MICHEL tilbage og gennem forhandlinger blev købmændene løskøbt, og alle kunne vende tilbage til Danmark, desværre med store tab.

Kompagniet blev således aldrig en succes og i adskillige år gik der en strøm af breve mellem Danmark og Rusland, da Christian IV krævede erstatning af zaren for de tabte varer. Da den udeblev, fik kongen nok og sendte fire orlogsskibe nordpå mod Kola-halvøen i 1623 for at plyndre. Toldpenge, tørfisk og rug blev kapret og bragt hjem som erstatning, men da var historien for længst slut for det lille, og nu næsten glemte Petsoriske Kompagni.

Den bog var jeg glad for at finde!

Både det tidlige 1600-tal og det tidlige 1700-tal er nemlig præget af vilde handels- og søfartseksperimenter, der ofte slår fejl, men alligevel vidner om en fantastisk entreprenant tidsånd, som bliver ved med at fascinere mig 🙂