Urent trav i Kurantbanken?

Det er fascinerende med bankers traditioner for aftalt spil.

Ved stiftelsen af den første bank i det oldenborgske monarki, Den Kiøbenhavnske Assignation-, Vexel- og Laanebank i 1736 – til dagligt blot kaldet Kurantbanken – skulle der findes fem købmandskyndige kommissærer, i princippet efter et demokratisk valg med stemmer efter antal aktier ejet, endda med begrænsninger, så de med flest aktier ikke kom til at dominere.

Ikke desto mindre var afstemningen forberedt så godt af den københavnske købmandselite, at fem af de største købmænd, der også havde været med til forarbejdet med banken, fik suverænt flest stemmer, endda i en grad, så der var mistænkeligt langt ned til de næste på listen.

Der var simpelthen tale om det gode, gamle patron-klient-system, der mindst går tilbage til romerriget, hvorved de største købmænd, der iøvrigt også var eller blev direktører for Asiatisk Kompagni, med støtte fra adel og embedsmænd kunne sætte sig på de indbringende poster…