Kontakt

Velkommen til en blog om nogle af de mennesker, steder og genstande, som jeg, historiker, museumsinspektør og ph.d. Benjamin Asmussen, fortæller om i bogen Kinafarerne – mellem kejserens Kina og kongens København, der udkom på Gads Forlag i 2019

Jeg ser bogen som et komma snarere end et punktum, for sporene fra 1700-tallets globale forbindelser bliver ved med at dukke op i landskabet, i kilderne og i menneskene omkring mig.

Hvis du vil læse mere om mange af personerne, der bliver nævnt her, vil jeg anbefale mit online noteværktøj, wikien The Business Wiki of the Oldenburg Monarchy.

Du er også velkommen til at kontakte mig på ba@historieblog.dk – jeg holder også gerne foredrag om bogen og de spændende globale forbindelser i 1700-tallet.